פיוריף - הרצאות ללא תשלוםדואר אלקטרוני:*
סלולרי:*
שם פרטי:*
שם משפחה:*
 
 
בוא לשמוע יותר על תהליך הפיוריף

רשימת התאריכים להרצאות הקרובות:


15.9.14 - בשעה 19:00 - במרכז לסיינטולוגיה

29.9.14 - בשעה 19:00 - במרכז לסיינטולוגיה


13.10.14 - בשעה 19:00 - במרכז לסיינטולוגיה


27.10.14 - בשעה 19:00 - במרכז לסיינטולוגיה


10.11.14 - בשעה 19:00 - במרכז לסיינטולוגיה

 
מלא הפרטים ובחר תאריך להרצאה:                    
יודגש, כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך וכי המידע אשר ייאסף ישמש לשם אספקת שירות מתאים והולם לצרכיך.
ייתכן והמידע יועבר לשם כך לארגוני סיינטולוגיה נוספים. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת והסרתך תטופל מיד.