האם גופך מורעל?דואר אלקטרוני:*
סלולרי:*
שם פרטי:*
שם משפחה:*
 
 

השאלון בפרסום זה אינו רפואי ו/או ממליץ על טיפול רפואי ואינו מחליף היוועצות עם רופא מוסמך.הפיוריף הינו שירות דתי ומטרתו שיפור רוחני בלבד, אין לראות באמור באתר זה או בתהליך עצמו כהמלצה לטיפול רפואי או תרופתי והוא אינו מוצהר כטיפול גופני או כל הצהרה ברוח זו.  
יודגש, כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך וכי המידע אשר ייאסף ישמש לשם אספקת שירות מתאים והולם לצרכיך.
ייתכן והמידע יועבר לשם כך לארגוני סיינטולוגיה נוספים. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת והסרתך תטופל מיד.